Usluge

UslugeRačunovodstvene usluge
 • finansijsko knjigovodstvo,
 • utvrđivanja prihoda, rashoda i rezultata poslovanja,
 • vođenje poslovnih knjiga i ostalih evidencija,
 • sastavljanje svih temeljnih financijskih i statističkih izvještaja,
 • sastavljanje mjesečnih izvještaja o isplaćenim platama,
 • sastavljanje PDV prijava, uz prateće dokumente kontrole,
 • obračun amortizacije dugotrajne imovine,
 • ostale usluge po potrebi klijenta.

Pravne usluge
 • pravilno tumačenje zakona i propisa o materijalno financijskom poslovanju,
 • izrada svih pratećih pravilnika i odluka koje se odnose na računovodstvene poslove,
 • sastavljanje i obrada ugovora o radu, ugovora o djelu i ovjera u PU,
 • praćenje pravne regulative i obavještavanje o promjenama iste,
 • usluge registracije firmi i poslovnih jedinica,
 • ostale usluge po potrebi klijenta.

Finansijsko i poslovno savjetovanje
 • sastavljanje izvještaja prema osnivaču firme,
 • izrada budžeta i svih drugih izvještaja,
 • poslovno savjetovanje vezano za sve aspekte biznisa,
 • ostale usluge po potrebi klijenta.