Kontakt informacije

Adresa: Radnička 70D, 71000 Sarajevo
Fax: +387 (0)33 710 711
E-mail: blueprintdoo@bih.net.ba